secretaris@ecscn.nl

AIHA

AIHA staat voor:Auto-Immuun Hemolytische Anemie. Dit is een vorm van bloedarmoede waarbij de afweercellen zonder aanwijsbare oorzaak de eigen rode bloedcellen aanvallen en afbreken. Dit proces gaat in zo’n rap tempo dat de aanmaak van rode bloedcellen de afbraak niet bij kan houden waardoor er een ernstig tekort aan rode bloedcellen ontstaat. Er is als het ware een ontsporing van het afweerapparaat. Wat de trigger voor deze ontsporing is, is vaak onduidelijk.
AIHA kan op zich zelf voorkomen, maar ook samen met andere auto-immuunziekten. Daarnaast is AIHA geassocieerd met gebruik van bepaalde medicamenten bijvoorbeeld penicilline. AIHA kan tevens worden gezien bij bepaalde infecties ( HIV, PARVO-virus, mycoplasma, EBV).
Normaal heeft een hond 40-50% rode bloedcellen. Bij AIHA kan dit dalen tot 10%!

Wat zie je aan je hond?
Bleke slijmvliezen, snel moe, zuurstof tekort, zakt door de poten, valt flauw, geelzucht (ten gevolge van beschadiging van de lever door de bloedarmoede en het vrijkomen en van bepaalde kleurstoffen uit de rode bloedcellen), meestal een vrij hoog witte bloedcelpercentage, vaak ook een tekort aan bloedplaatjes en een gezwollen milt. De diagnose kan worden bevestigd middels de zogenaamde Coombs test. Deze test kan echter vals negatief uitvallen; dat betekent dat er toch sprake is van AIHA terwijl de test negatief is.

Behandeling algemeen
In geval van een zeer extreme bloedarmooede kan het hemoglobine gehalte in korte tijd dalen naar bedreigend lage waarden. Behandeling is in de acute fase gericht op tegengaan van sufheid, slaperigheid, visusstoornissen, angineuze klachten, hersenoedeem met uiteindelijk coma en correctie van de AIHA. Het hemoglobinegehalte kan in uren dalen naar kritisch lage grenzen. Frequent controle van het hemoglobinegehalte is noodzaak (à 4 –6 uur in de acute fase). Goede therapeutische resultaten worden bereikt met de toediening van prednison. Bloedtransfusie is mogelijk, maar ook de donorbloedcellen worden aangevallen.
Een ander probaat middel is Immuran®. Dit is eigenlijk een soort chemotherapie en heeft nog ernstigere bijwerkingen dan prednison. Veelal blijkt het toedienen van alleen prednison voldoende te zijn en het is gebleken dat de werking van Immuran® pas na ongeveer 2 weken optimaal is.

Hoe levensbedreigend de bloedarmoede is hangt natuurlijk af van de ernst van de bloedarmoede, maar ook van het tijdsbestek waarin de afbraak van rode bloedcellen plaatsvindt. Hoe langzamer deze afbraak gaat, hoe meer tijd het lichaam krijgt om zich aan de afwijkende situatie aan te passen. We zien dan ook dat de patiënten er ernstiger aan toe zijn naarmate de bloedafbraak sneller en heftiger is.

Sinds kort is er in Nederland een soort bloedbank voor honden, zodat dierenartsen die geen bloeddonor of bloedafnamesysteem voor handen hebben ook aan bloed of plasma kunnen komen. Bij honden hoeft geen rekening gehouden te worden met de verschillende bloedgroepen; een simpel klontertestje waarbij bloed van donor en patiënt gemengd worden is al voldoende om te weten of het bloed van de donor geschikt is voor de patiënt in kwestie.

Het terugkeren van de haemolyse is bij een dier dat eenmaal AIHA heeft gehad helaas altijd mogelijk. Het blijft dus opletten geblazen.