secretaris@ecscn.nl

A-status

De A-status gaat in de toekomst verdwijnen omdat deze geen aanvulling meer vormt op het Verenigingsfokregelement en/of de Gedragscode. Immers: alle fokkende leden dienen zich altijd aan de regels te houden. Op de eerstvolgende Ledenvergadering zal de A-status “onder de hamer komen”.

1.Ieder volwaardig lid dat fokt kan de A-status krijgen, aspirant-leden (nog) niet.

2.Om in aanmerking te komen voor de A-status moet een fokker gedurende 3 maanden, voorafgaand aan het tijdstip waarop de status wordt verleend, hebben voldaan aan de regels in het Verenigingsfokreglement (VFR) en de gedragscode van de ECSCN.

3.Van alle honden in bezit van de fokker moeten de gezondheidsuitslagen in de database staan. Zodra een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden moeten de uitslagen worden doorgegeven zodat dit kan worden aangepast in de database.

4.Bij in gebreke blijven van een fokker met de A-status wordt de A-status voor 3 maanden ingetrokken. Indien gedurende deze periode alle ontbrekende gegevens zijn verstrekt aan de ECSCN wordt de A-status weer van kracht.

5.Indien dezelfde fokker wederom in gebreke blijft, wordt de A-status wederom voor 3 maanden ingetrokken. Indien gedurende deze periode alle ontbrekende gegevens zijn verstrekt aan de ECSCN wordt de A-status weer van kracht.

6.Fokkers die weigeren om gezondheidsuitslagen, dek- en geboorteberichten naar de ECSCN te sturen, voldoen niet aan het Verenigingsfokreglement en ontvangen geen A-status.

7.Behalve gezondheidsuitslagen dient de fokker elke dekking en geboorte aan de ECSCN door te geven middels het formulier op de site.

8.Nieuwe leden die willen fokken en in aanmerking willen komen voor de A-status dienen z.s.m. alle gezondheidsuitslagen naar de ECSCN te sturen. Zodra het aspirant-lidmaatschap overgaat in volwaardig lidmaatschap en de gegevens bij de club bekend zijn, kan de A-status worden verleend.

9.Indien een fokker gedurende 3 jaar geen nest heeft gefokt wordt deze (tijdelijk) van de fokkerslijst afgehaald.