secretaris@ecscn.nl

Lidmaatschap

Voor 26 euro per jaar bent u lid van onze vereniging. Tevens is er de mogelijkheid om gezinslid  te worden. (zie het Huishoudelijk Reglement artikel 2, lid 3 voor een toelichting).
U kunt meedoen aan al onze activiteiten en U krijgt daarbij tevens 6x per jaar de CockerGazet en bijna maandelijks onze digitale nieuwsbrief per email toegezonden.
Ongeacht leeftijd kunt u lid worden, bent u nog geen 16 jaar dan dient u toestemming te hebben van uw ouder(s) of voogd.

volwaardig lid: 26,00 per jaar
gezinslid (alleen mogelijk indien op hetzelfde adres een volwaardig lid van de ECSCN woont): 13,00 euro per jaar

Indien u lid wilt worden vult u het formulier in, eventueel uitprinten en op de knop VERZENDEN klikken. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Volwaardig lid: Voor het eerste jaar betaalt u € 31,00 (26,00 plus 5,00 entreegeld) en bent u gedurende 3 maanden aspirant-lid. Vanaf het tweede jaar betaalt u 26,00 euro.
Gezinslid: Vanaf het eerste jaar betaalt u € 13,00 (geen entreegeld) en bent u gedurende 3 maanden aspirant-lid.

INSCHRIJFFORMULIER

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL34RABO0115366199 t.n.v. de ECSCN.

Voor buitenlandse leden hebben wij de volgende extra informatie:
BIC nummer is RABONL2U
IBAN nummer is NL34RABO0115366199

Lidmaatschapskaart
De club stuurt op verzoek haar leden een bewijs van lidmaatschap toe. Heeft u een nest gefokt en heeft u deze nog niet? Stuur een email naar penningmeester@ecscn.nl.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. Wie lid wordt na 1 juli ontvangt 50% korting op de contributie.

Opzeggen van uw lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar door ons schriftelijk te zijn ontvangen. Zo niet, dan gaan wij er vanuit dat u het volgende jaar weer lid bent en uw contributie betaalt.