Lidmaatschap

Voor 26 euro per jaar bent u lid van onze vereniging. Tevens is er de mogelijkheid om gezinslid of vriendenlid te worden. (zie het Huishoudelijk Reglement artikel 2, lid 3 voor een toelichting).
U kunt meedoen aan al onze activiteiten en U krijgt daarbij tevens 6x per jaar de CockerGazet en bijna maandelijks onze digitale nieuwsbrief per email toegezonden.
Ongeacht leeftijd kunt u lid worden, bent u nog geen 16 jaar dan dient u toestemming te hebben van uw ouder(s) of voogd.

volwaardig lid: 26,00 per jaar
gezinslid (alleen mogelijk indien op hetzelfde adres een volwaardig lid van de ECSCN woont): 13,00 euro per jaar

Indien u lid wilt worden vult u het formulier in, eventueel uitprinten en op de knop VERZENDEN klikken. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Volwaardig lid: Voor het eerste jaar betaalt u € 31,00 (26,00 plus 5,00 entreegeld) en bent u gedurende 3 maanden aspirant-lid. Vanaf het tweede jaar betaalt u 26,00 euro.
Gezinslid: Vanaf het eerste jaar betaalt u € 13,00 (geen entreegeld) en bent u gedurende 3 maanden aspirant-lid.

INSCHRIJFFORMULIER

NAJAARSAKTIE:
WORDT NU LID TOT EIND 2019 VOOR SLECHTS 35,00! U BETAALD GEEN ENTREEGELD EN ONTVANGT DIT JAAR TWEE COCKERGAZETS, PLUS ZES COCKERGAZETS IN 2019!

GEZINSLID WILLEN WORDEN TOT EIND 2019? DAT KAN VOOR 17,50!

De afdracht van 1,93 voor de Raad van Beheer nemen wij voor onze rekening.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL34RABO0115366199 t.n.v. de ECSCN.

Voor buitenlandse leden hebben wij de volgende extra informatie:
BIC nummer is RABONL2U
IBAN nummer is NL34RABO0115366199

Lidmaatschapskaart
De club stuurt op verzoek haar leden een bewijs van lidmaatschap toe. Heeft u een nest gefokt en heeft u deze nog niet? Stuur een email naar penningmeester@ecscn.nl.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. Wie lid wordt na 1 juli ontvangt 50% korting op de contributie.
Opzeggen van uw lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar door ons schriftelijk te zijn ontvangen. Zo niet, dan gaan wij er vanuit dat u het volgende jaar weer lid bent en uw contributie betaald.