secretaris@ecscn.nl

Dekverklaring

In ons Verenigings Fokreglement (VFR) staat:

Een reu mag tot de leeftijd van 30 maanden 7 nesten voortbrengen. Een reu mag na de leeftijd van 30 maanden een onbeperkt aantal nesten voortbrengen.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

Is een reuen-eigenaar lid van onze vereniging, dan geldt deze regel voor deze reu.
Heeft u een loopse teef en wilt u deze laten dekken door een reu, jonger dan 30 maanden, waarvan de eigenaar lid is van de ECSCN? Dan moet u onderstaande verklaring laten ondertekenen.

Dekverklaring voor reuen onder de 30 maanden

De eigenaar van de reu verklaart, dat de reu niet meer dan 6 geslaagde dekkingen heeft gedaan voor deze dekking.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

Eigenaar reu:   Eigenaar teef
Naam:
Adres:Woonplaats:Telefoonnummer:

E-mailadres:

Reu:  Teef:
Naam:

 

NHSB:
Geboortedatum:
Dekkingsdatum:
Plaats en datum:
Handtekening eigenaar reu:     Handtekening eigenaar teef: