secretaris@ecscn.nl

Afstandsverklaring

Zo af en toe komt het voor dat een pup of volwassen Cocker terug komt naar de fokker. Het is dan wijs om door beiden (eigenaar en fokker) een afstandsverklaring te ondertekenen.

De vereniging geeft u een voorbeeld welke u kunt gebruiken:

 

AFSTANDSVERKLARING RASHOND AAN FOKKER

Gegevens van de eigenaar, hierna te noemen “de eigenaar”

De ondergetekende

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Postcode:………………………       Woonplaats: ………………………………………………………………………………..………….

Gegevens van de rashond, hierna te noemen “de hond”

Eigenaar van de hond van het ras:………………………………………………………………………………………………..……….

Naam van de hond volgens de stamboom: …………………………………………………………………………………..……….

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………

Geslacht: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

Chipnummer: …………………………………     NHSB nummer: ………………………………………………………..……………..

Gegevens van de fokker, hierna te noemen “ de fokker”

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Postcode:………………………       Woonplaats: ………………………………………………………………………………..………….

Verklaart al het mogelijke te doen om de hond te herplaatsen en de eventuele vergoeding die de nieuwe eigenaar betaalt na verrekening van eventueel gemaakte kosten over te maken op:

Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………..………..

Naam bankinstelling: ………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………………………………..…………..

Plaats                                                                                                                          Datum

……………………………………………………………………                   ………………………………………………………………….

Voor akkoord de eigenaar                                                           Voor akkoord de fokker

……………………………………………………………………                  ……………………………………………………………………