secretaris@ecscn.nl

Uitslagen 2024

Datum en plaats Keurmeester
Groningen 2 maart 2024 Dhr. H. Stigt (NL)
Hazerswoude 14 aprril 2024 Mevr. A. van Beersum (NL)