secretaris@ecscn.nl

Inschrijven KCM 2019

Na correcte invulling van onderstaand formulier ontvangen wij uw inschrijving. Wilt u nog een hond inschrijven? Dat kan via deze link.
Daags voor de show ontvangt u uw showpapieren.

Inschrijven:
LET OP: voor de gebruikershondenklas dient u een officiele verklaring van de Raad van Beheer naar ons te sturen via clubmatch@ecscn.nl (een werkboekje is niet genoeg). Voor de kampioensklas dient u een kampioensbewijs naar ons te sturen via clubmatch@ecscn.nl. Voor de fokkersklas geldt: (eerste!) eigenaar=fokker

Kosten:
1e hond: € 37,50
2e e.v. hond: € 30,00
Jongste puppieklas/Puppieklas: € 22,50
Koppelklas: € 7,50

Bent u lid van de ECSCN? Dan ontvangt u per ingeschreven hond 2,50 euro korting. U betaalt dan voor de eerste hond 35,00 euro, voor elke volgende hond 27,50 euro, voor een jongste pup en/of pup 20,00 euro en indien u voor de koppelsklas inschrijft 5,00 euro.
U dient op het inschrijfformulier aan te geven of u lid bent.

Betaling:
Het inschrijfgeld dient gelijk met het opsturen van dit formulier te worden overgemaakt naar:

NL34 RABO 0115 3661 99 t.n.v. ECSCN te Naaldwijk o.v.v.:

“CLUBMATCH 2019” en het NHSBnummer van de hond(en)

Bank transfer: BIC : RABONL2U
IBAN: NL34 RABO 0115 3661 99