secretaris@ecscn.nl

Veterinair onderzoek

Op de leeftijd van ca. zes weken worden pups door de dierenarts gevaccineerd en krijgen zij hun eerste gezondheidscheck. Omdat pups pas op de leeftijd van 8 weken naar de nieuwe eigenaar mag vertrekken kan er in de tussenliggende periode best nog wel het één en ander veranderen.
De ECSCN raadt haar fokkers dan ook aan om daags voordat de pup vertrekt nog een check uit te laten voeren en een kopie hiervan mee te geven aan de nieuwe eigenaar. Deze kan dit formulier meenemen naar de eigen dierenarts en de check nogmaals uit laten voeren en laten invullen.
Hieronder geven wij een voorbeeld, met dank aan fokster Rea Vissers.

VETERINAIR ONDERZOEK PUP

 

Stamboomnaam van de hond:  ……………………………………………………………………………….

Geboortedatum van de hond:………………………………………………………………reu/teef

Chipnummer van de hond     : ………………………………………………………………………………….

 

Verkoper/fokker:

Naam  ………………………………………………………….
Adres  ………………………………………………………….
PC + Woonplaats  ………………………………………………………….
Telefoonnummer  ………………………………………………………….
emailadres  ………………………………………………………….

 

Verklaard de pup reeds 4 maal ontwormd te hebben:

 

Datum product
 ………………………………………………………….  ………………………………………………………….
 ………………………………………………………….  ………………………………………………………….
 ………………………………………………………….  ………………………………………………………….
 ………………………………………………………….  ………………………………………………………….

 

Handtekening verkoper/fokker…………………………………………………………………….

 

 

 

Naam koper……………………………………………………………………………………………………………………

Adres         …………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode    ……………..Woonplaats………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Veterinair onderzoek,:

 

Aandachtspunten:

 

Onderzoek door dierenarts fokker Onderzoek door dierenarts eigenaar
datum
Vrij van parasieten/uitwendig ja/nee ja/nee
Schone gezonde vacht en huid ja/nee ja/nee
Vrij van oormijt en/of oorontsteking ja/nee ja/nee
Werkend gehoor ja/nee ja/nee
Goede oog reacties/ goede oogopslag ja/nee ja/nee
Zichtbare oogafwijkingen ja/nee ja/nee
Afwijkingen aan kaak en gebit ja/nee ja/nee
Navelbreuk / Liesbreuk ja/nee ja/nee
Beide testikels ingedaald in balzak n.v.t./ ja/nee

 

n.v.t./ ja/nee

 

Zichtbare bot of gewrichtsafwijkingen ja/nee ja/nee
Ademhaling en longfunctie in orde ja/nee ja/nee
Hartslag vrij van ruis of andere afwijkingen ja/nee ja/nee
Heeft de pup de benodigde inentingen gehad ja/nee ja/nee

 

 

 

Het onderzoek is verricht door dierenarts van de fokker:

Naam      …………………………………………………………………………………………………..

Adres     ……………………………………………………………………………………………………

Postcode……………………..Woonplaats………………………………………………………

Telefoon nummer……………………………………………………………………………………

Eventuele verdere opmerkingen en/of adviezen van de dierenarts fokker

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Datum veterinair onderzoek:……………………………………………………………….

 

Handtekening dierenarts……………………………………………………………………..

 

————————————————————————————————————

Het onderzoek is verricht door dierenarts van de eigenaar:

Naam      …………………………………………………………………………………………………..

Adres     ……………………………………………………………………………………………………

Postcode……………………..Woonplaats………………………………………………………

Telefoon nummer……………………………………………………………………………………

Eventuele verdere opmerkingen en/of adviezen van de dierenarts eigenaar

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Datum veterinair onderzoek:……………………………………………………………….

 

Handtekening dierenarts……………………………………………………………………..

 

 

Dit onderzoek wordt daags (maximaal 3 dagen) voor de overdracht van de pup gedaan door de dierenarts van de fokker. De koper verplicht zich binnen 7 dagen de pup te laten onderzoeken door de eigen dierenarts en dit formulier te laten invullen, ondertekenen en een kopie terug te sturen naar de fokker.