secretaris@ecscn.nl

Fokreglement

Via onderstaande link kunt u het VFR openen en lezen.
Het nieuwste fokregelement dateert van april 2018 en is per 1 november 2018 in werking getreden.

Alle fokkers die aangesloten zijn bij de ECSCN zijn verplicht zich te houden aan alle regels die in dit VFR vermeld staan.

Link: Fokreglement