secretaris@ecscn.nl

Fokreglement

Via onderstaande link kunt u het VFR openen en lezen.
Het nieuwste fokregelement dateert van juni 2021 en is per 1 oktober 2021 in werking getreden.

Alle fokkers die aangesloten zijn bij de ECSCN zijn verplicht zich te houden aan alle regels die in dit VFR vermeld staan.

Link:  Vereningings Fok Reglement per 1 oktober 2021