secretaris@ecscn.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden:
Voorzitter: laura Loeve (voorzitter@ecscn.nl)
Secretaris: Hadewich van Wessem (secretaris@ecscn.nl)
Penningmeester: Annelies van Steenbergen (penningmeester@ecscn.nl)
Lid: Gretha Penning (Gretha@ecscn.nl)
Lid: vacant

Pupinformatie, aanmeldingen van dekking en geboortes, worden verzorgd door Sarina van der Meeren
Redactie is in handen van Alfred Zaal, eindredactie Yvonne van de Berg-Fletterman