secretaris@ecscn.nl

Informatie

De ECSCN geeft op de website informatie over nesten van aangesloten fokkers. Zij vermeldt op haar website en in haar clubblad de CockerGazet regelmatig dek- en geboorteberichten. Zij bemiddelt niet. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de aangeboden nesten. Fokkers voldoen aan ons fokreglement en de gedragscode. Indien u hierover twijfelt kunt u contact met ons opnemen: pupinfo@ecscn.nl.

Koopcontract
Leden van de ECSCN zijn verplicht hun pups met een koopcontract te verkopen. Lees op deze pagina wat er zoal in een koopcontract hoort te staan.
De ECSCN heeft een voorbeeld koopcontact ter inzage en kan door onze leden worden gebruikt.