secretaris@ecscn.nl

Gedragscode

Gedragscode voor leden van de

Engelse Cocker Spaniel Club Nederland

15-4-2018

 1. Leden dienen elkaar respectvol te behandelen.
 2. Onsportief gedrag tijdens hondenshows wordt niet getolereerd.
 3. Een fokker dient haar pups te verkopen met overleg van een koopovereenkomst, bij voorbeeld de koopovereenkomst die de ECSCN hanteert. Een kopie hiervan kan te allen tijde door het bestuur worden opgevraagd.
 4. Een eigenaar van een dekreu dient na een dekking een ondertekende dekkaart van de Raad van Beheer en een dekovereenkomst, bijvoorbeeld die van de ECSCN, over te dragen aan de eigenaar van de gedekte teef.
 5. Fokkers en leden die overwegen te gaan fokken dienen zich te houden aan het fokreglement van de ECSCN
 6. Iemand die een of meerdere nesten Engelse Cocker Spaniels fokt dient zich te houden aan de regels, gesteld in het huidige Honden- en Kattenbesluit.
 7. Pups mogen het nest verlaten vanaf de leeftijd van 8 weken, moeten minimaal 1 enting hebben gehad, en vrij zijn van uit- en inwendige parasieten. Vanaf een leeftijd van 9 weken dienen zij twee entingen te hebben gehad, en vanaf de leeftijd van 12 weken dienen zij drie entingen te hebben gehad.
 8. Een aspirant-koper heeft het recht om de moederhond van de pups te zien.
 9. Pups dienen goed gesocialiseerd afgegeven te worden, dat wil zeggen: wat gebruikelijk is voor deze leeftijd.
 10. De fokker dient de koper een informatiepakket mee te geven waarin minimaal is  opgenomen: voedingsschema, entingschema. Tevens dient de fokker de koper te attenderen op de vachtverzorging van de Engelse Cocker Spaniel en advies te geven over de opvoeding van de pup.
 11. De fokker is verplicht daags voor het vertrek van een (oudere) herplaatshond een gezondheidscontrole door de dierenarts te laten doen. De fokker wordt geadviseerd dit ook te doen daags voor het vertrek van de pups.
 12. Leden zorgen voor een goede huisvesting van hun hond(en), goede, gezonde voeding en schoon drinkwater.
 13. Leden zorgen voor een goede vachtverzorging van hun hond(en).
 14. Leden stellen hun hond, indien nodig, onder behandeling van een dierenarts.
 15. Leden verkopen hun honden niet aan dierenwinkels en/of handelaren en instanties die zich bezig houden met dierproeven. Ook worden honden niet geschonken als prijs of als een donatie voor welke doeleinden dan ook.
 16. Leden verkopen alleen hun puppy’s als ze redelijkerwijs mogen aannemen dat de nieuwe eigenaar ze een goed en gezond leven kan bieden en verplichten zich te helpen bij het zoeken naar een nieuwe eigenaar indien nodig.
 17. Indien een lid zich niet houdt aan enige regel van de gedragscode volgt intrekking van de A-status en/of een schorsing gedurende drie maanden.
 18. Bij herhaling van schending van de gedragscode volgt opnieuw intrekking van de A-status en/of een schorsing voor drie maanden. Tevens wordt de naam van het betreffende lid en de reden van de sanctie in de CokcerGazet en op de website gepubliceerd.
  Een geschorst lid mag gedurende de periode van de schorsing niet deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de ECSCN met uitzondering van de kampioenschapsclubmatch.
 19. Indien blijkt dat op hetzelfde adres van een fokker een nest Engelse Cocker Spaniels aanwezig is dat wel voldoet en een nest dat niet voldoet aan de regels van de ECSCN en/of de Raad van Beheer, wordt de naam van de kennel voor deze periode van de website verwijderd. Tevens worden die nesten niet gepubliceerd bij de dek- en geboorteberichten.
 20. Een fokker heeft de morele verplichting zijn fokdier uit zijn fokprogramma te halen indien hij weet dat het fokdier een lichamelijk gebrek en/of een ernstige karakterfout heeft of dat hier in de lijnen vóór dit fokdier sprake van is hoewel op deze gebreken niet getest wordt of kan worden getest en deze gebreken daardoor niet zijn geregistreerd.
 21. Wanneer een fokker weet dat bij een of meer nakomelingen van een van zijn/haar fokdieren zich een al dan niet erfelijk bepaald lichamelijk of geestelijk gebrek heeft voorgedaan, dan heeft hij/zij de morele verplichting dit bij de Engelse Cocker Spaniel Club Nederland te melden en toe te staan dat dit in de aparte (besloten)afdeling van de database zal worden vermeld.
 22. Een fokker is verplicht een dekmelding binnen drie weken na de dekking via de website door te geven aan de pupinformatie van de rasvereniging. Een fokker is verplicht om een geboortemelding binnen tien dagen na de geboorte via de website door te geven aan de pupinformatie van de rasvereniging.

 

Datum van ingang: 15-4-2018

Elke wijziging  of toevoeging van deze code wordt op de ledenvergadering door de leden goed- of afgekeurd.