secretaris@ecscn.nl

Contact

Op deze pagina kunt u contact opnemen met de afdeling of persoon die u zoekt:

Functie Naam email: Telefoon:
voorzitter: Laura Loeve voorzitter@ecscn.nl 06-51214219 van 19.00 en 21.00 uur
bereikbaar
secretaris: Hadewich van Wessem secretaris@ecscn.nl 06-25325388 van 19.00 en 20.00 uur bereikbaar
penningmeester: Annelies van Steenbergen penningmeester@ecscn.nl financieel beheer en ledenadministratie
bestuurslid: vacant pr@ecscn.nl public relations
bestuurslid: Gretha Penning gretha@ecscn.nl
Clubmatchcommissie: Annelies van Steenbergen clubmatch@ecscn.nl
Onderhoud Cocker Spaniel Database: Pien Bogers info@cockerspanieldatabase.info
Algemene vragen: algemeen@ecscn.nl
Pupinfo: Sarina van der Meeren pupinfo@ecscn.nl
Redactie Alfred Zaal redactie@ecscn.nl tekst/foto’s en dergelijk voor de 15e van de even maand inleveren