secretaris@ecscn.nl

Geschiedenis

oude cocker uitgesneden2rechtDe Engelse Cocker Spaniel wordt al beschreven in het jaar 950 na Chr. Zowel in de Engelse als in de Franse literatuur vinden we beschrijvingen. Omstreeks 1570 beschreef de lijfarts van Koningin Elisabeth van Engeland Spaniels in de kleuren wit met rood, en wit met zwart. Zeldzaam waren de eenkleurige cockers in zwart of rood.
Omstreeks deze tijd werd er met dit type hond gejaagd en wel op twee verschillende manieren:
a. het type hond dat voor het wild ging liggen of zitten, zodat de jagers een net over de te vangen vogels kon werpen (hieruit zijn later de staande jachthonden ontstaan zoals we ze nu kennen).
b. de springing spaniels die het wild opstoten, waarna het met valken werd bejaagd (later werden de valken vervangen door geweren). Hieruit zijn de drijvers, de spaniels ontstaan.

De naam Spaniel is waarschijnlijk ontstaan vanuit het spaans. Het zou betekenen: Hond van spaanse afkomst. De naam Cocker is afkomstig van de Woodcock (Houtsnip) de vogel waar rond 1800 veel op werd gejaagd. Hoe de Spaniel uiteindelijk in Engeland terecht is gekomen is niet duidelijk. Wel weten we dat de valkenjacht in Engeland ten tijde van Koning Hendrik de Achtste bijzonder populair was en dat daarbij kleine Spaniels werden gebruikt.

Sinds de zeventiende eeuw is er in Engeland veel gebeurd met het ras. De verschillende spanielrassen zullen zeker regelmatig met elkaar zijn gekruist, het ging tenslotte om een gebruikshond en niet een schoonheidsideaal. Uiteindelijk werden de verschillen steeds groter en kunnen we nu spreken over de Clumber Spaniel, de Welsh en Engelse Springer Spaniel, de Field Spaniel, de Ierse Water Spaniel, de Sussex Spaniel, de Engelse Cocker Spaniel en de Amerikaanse Cocker Spaniel.

In de loop van de 19e eeuw ontstond er een gering verschil tussen de Field Spaniel en de Cocker Spaniel, vooral in gewicht. Boven de 25 engelse ponden werd het een Field Spaniel, daaronder een Cocker Spaniel.

In al die eeuwen is de Cocker steeds beschreven als een levendige, actieve, plezierige en onvermoeibare hond, en dat is hij nog steeds.

In 1893 werd de Cocker Spaniel erkend door de Engelse Kennelclub, negen jaar later werd de eerste Cocker Spaniel Club opgericht die ook de rasstandaard heeft vastgesteld. Als voorbeeld werden de cockers van Mr. Farrow gebruikt, zij waren qua type vierkant en compact. De door Mr. Farrow gefokte reu Obo wordt gezien als de stamvader van alle cockers.

In 1906 wordt de eerste Nederlandse Spaniel Club opgericht. Bijna 100 jaar later, in 2005, wordt de tweede rasvereniging opgericht, de Engelse Cocker Spaniel Club Nederland.

Geef een reactie