secretaris@ecscn.nl

Showagenda 2020

Datum Plaats Keurmeester Organisatie
 13-09-2020 Zwolle Dhr. Doedijns KC Zwolle
26-09-2020 Maastricht Maastrichtse Hondensport Vereniging
27-09-2020 Maastricht Maastrichtse Hondensport Vereniging
14-11-2019 Hazerswoude-Dorp KC Dordrecht
15-11-2019 Hazerswoude-Dorp KC Dordrecht
28-11-2020 Winnershow Raad van Beheer
29-11-2020 Winnershow Raad van Beheer
19-12-2020 Kerstshow KNON, Gorichem KC Nijmegen en
omstreken
20-12-2020 Kerstshow KNON, Gorichem KC Nijmegen en
omstreken