Trimworkshop 3-11-2018

Op zaterdag 3-11-2018 is er een trimworkshop, wederom in Noordwelle. De workshop wordt gegeven door  Laura Loeve.

Indien u zich heeft aangemeld dient u per omgaande het verschuldigde bedrag aan ons over te maken. Mocht u tussentijds besluiten niet deel te nemen aan de workshop dan wordt het door u betaalde bedrag teruggestort, mits dit voor 15 oktober 2018 is doorgegeven.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL34RABO0115366199 t.n.v. de ECSCN.

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK, DE WORKSHOP IS VOL