secretaris@ecscn.nl

Canine coronavirus

Canine coronavirus (CCoV) is een virusinfectie bij honden die in het algemeen alleen een kortdurende diarree veroorzaakt. In enkele landen binnen Europa, o.a. in Italië en Griekenland, komen er echter sinds enkele jaren uitbraken van zogenaamde Pantrope Canine Coronavirus infecties voor. Hierbij komt het virus niet alleen in de darm, maar ook in andere organen voor en veroorzaakt dan ernstige infecties bij jonge pups, waarbij de pup ernstige, vaak bloederige, diarree krijgt en na 2-3 dagen kan sterven. Ook kan de pup toevallen vertonen of “vreemd” lopen (onregelmatig, ongecontroleerd). Wetenschappers vermoeden dat in het relatief onschuldige coronavirus veranderingen zijn ontstaan die er toe zijn gaan leiden dat het virus ook andere organen kan infecteren.

Op dit moment is nog weinig bekend over het pantrope virus; wij weten bijvoorbeeld nog niet hoe vaak het in Nederland voorkomt. Dit is dan ook de reden dat wij een onderzoek zijn gestart en naarstig op zoek zijn naar pups die door het virus ziek geworden zijn of gestorven zijn. Omdat er zo weinig bekend is worden nog geen maatregelen getroffen en is er evenmin een specifieke behandeling of vaccin voor handen. Zieke pups dienen een intensieve behandeling te krijgen gericht op het bestrijden van de verschijnselen (o.a. vocht tegen uitdroging, eventueel antibiotica tegen secundaire infecties). Wel is duidelijk dat in principe elk hondenras geïnfecteerd kan worden.

De infectie verloopt snel: de pup vertoont koorts, is sloom en eet slecht, braakt, krijgt (bloederige) diarree, en kan vervolgens na 2-3 dagen sterven. Het beeld lijkt dan ook op parvo, maar in tegenstelling tot parvo kan de pup ook toevallen krijgen en ongecontroleerd lopen. Mocht een eigenaar een pup hebben (jonger dan 12 maanden) die ernstige (bloederige) diarree krijgt, dan kan hij/zij het beste direct contact opnemen met de dierenarts, die vervolgens contact op kan nemen met onze afdeling.

Esther Wissink, onderzoeksmanager afdeling Virologie, faculteit Diergeneeskunde, Utrecht